Bilgi Bankası

CCI TR'de yukarıdaki başlıktaki gibi MasterPassError jobunda bir hata alındığında yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir. 

exec Voyage.dbo.spRefundMasterPassTransaction manuel olarak çalıştırılmalıdır.

İlgili job içerisine de manuel çalıştırılması için yazılmıştır. 

if (select ars.role_desc
  from sys.dm_hadr_availability_replica_states ars
  inner join sys.availability_groups ag on ars.group_id = ag.group_id
  where ag.name = 'VYGT-AO'and ars.is_local = 1
) = 'PRIMARY'

BEGIN

  BEGIN TRY
    if ((select COUNT(*) from Voyage.dbo.tPayMPTransaction (nolock) where Refund=1 and IsRefunded=0)>0)
    begin 

      -- 2022-09-28, OT,CK,KU: Hata alındıktan spRefundMasterPassTransaction manuel çalıştırılıyordu. 
      -- Hatayı kaldırıp spRefundMasterPassTransaction'yi çalıştırılması sağlandı. 

      --RAISERROR ('The record does not exist.', -- Message text. 
      --        16, -- Severity. 
      --        1 -- State. 
      --        ); 

      exec Voyage.dbo.spRefundMasterPassTransaction
    end
  END TRY
  BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 -- Raise an error with the details of the exception
      DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int
      SELECT @ErrMsg = ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY() 

      RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1)
  END CATCH

END
ELSE 
  BEGIN
    PRINT 'Primary replika degil, job çalismadi'
  END

göndermiş oldukları müşteri kodlarını tCustCodes tablosunda Exported değerini 2 yapıyoruz.

begin tran

update CCAI..tCustCodes set Exported=2 where Code in ('7966374')


commit

daha sonra vNewOutlet view'ın Exported bilgisi 2 olanları alsın diyoruz ve view'ı kaydediyoruz.

exec spSendNewCustomer sp'sini çalıştırıyoruz. view'ı eski haline alıyoruz.

Sonra temdd klasöründe oluşan NOD_DATA.csv dosyasını paylaşıyoruz.

NOT: vNewOutlet  view'ını eski hala getirmeyi unutmayalım.

ANDROID CİHAZ AYARLARI
(BARKOD OKUTMA İŞLEMİ)

1) Ana sayfada “ Apps “ sekmesine gelinerek “ BBSettings “ menüsü seçilir.

2) Açılan ekranda “ FIX/VOLUME/MOD “ sekmesi seçilir.

3) Listelenen başlıklar arasından “ Subamble “ içeriği açılarak “ \n “ yazılır.

4) Sonrasında “ DataWedge Type “ içeriği açılarak “ Keyboard “ seçilir.

5) Son olarak “ Save&Initialize “ butonuna tıklanarak ayarlar kaydedilir ve barkod okutma işlemi gerçekleştirilir.

Android Cihazda Yazıcı Eşleştirme

*** Görüntülü doküman ekte yer almaktadır.

 

 • İlk olarak mobil cihaz yazıcıya yakın bir konuma getirilir.
 • Cihazın “ Uygulamalar “ ekranındaki menüler arasında yer alan “ Ayarlar “ butonuna tıklanır.
 • Bluetooth açık konuma getirildikten sonra “ Bluetooth “ başlığına tıklanır. 
 • Ekranın altında yer alan “ CİHAZLARI ARA “ ibaresine tıklanır.
 • Listelenen cihazlar arasından eşleştirilmek istenen yazıcının ismi seçilir. 
 • Seçilen yazıcı, ekranda “ EŞLEŞTİRİLEN CİHAZLAR “ başlığı altında görüntülenir ve böylece cihaz üzerinden yapılan eşleştirme işlemi tamamlanarak program üzerinden yapılması gereken ayarlara geçilir. 
 • SGOMatrix programına giriş yapılır.
 • Programın ana menüsünde yer alan “ Ayarlar “ butonuna tıklanır.
 • İlk sayfa parmakla kaydırılarak veya sağ alt köşede yer alan ok simgesine tıklanarak bir sonraki sayfaya geçiş yapılır
 • “ List Devices “ butonuna tıklanarak eşleşen cihazlar listelenir.
 • Listelenen cihazlar arasından yazıcı ismi seçilerek “ Test Printer “ butonuna tıklanır ve test çıktısı alındıktan sonra yazdırma işlemleri sorunsuzca gerçekleştirilir.

 

  

            

 

 

Raporun çalışma mantığını açıklayan doküman ekte yer almaktadır.

1- Ek'teki kağıdı yazdırmanız gerekmektedir. Sonrasında cihaz için;

2- Mobil cihazı esso apn ile bağlamanız gerekmektedir. 

3- Cihazdaki StageNow uygulamasına girilmesi gerekmektedir.

4- Yazdırılan kağıtta önce 1 sonra 2 yazan barkodu okutmanız gerekmektedir.

5- Mobil cihazın yazıcı ayarlarının kontrolünü önermekteyiz.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, Zebra Broadcast scanner aktif hale gelmiş olacaktır.

Konu hakkında desteği eti merkez vermektedir.

Eti iade modülü negatif stok hatası,

Bayi iş emri numarası göndermediyse öncelikli olarak iş emri numarası istenir.

Bu hataya iki durum neden olmaktadır.

1. İade depoda çıkışı yapılacak ürünlerin olmamasıdır.

select * from TRANSFER..ESGOBOZUKIADE_LOG where IsEmriNo in ('XXXXX') order by LOGTARIH desc
bu sorgudan en son tarihi bularak işleme devam ediyoruz.

select * from TRANSFER..ESGOBOZUKIADE_LOG where IsEmriNo in ('XXXXX') and LOGTARIH>='Tarih' order by LOGTARIH desc

daha sonra bayinin iade deposunu buluyoruz.

select * from tDist where Code='XXXXXXX'
select * from tStock where IDDist=XX

sadece hata alan ürünüde kontrol edebilirsiniz. tStockCount tablosundan kontrol edilir.

--> Stok problemi yaşayan bütün ürünlerin listesini paylaşacaksanız aşağıdaki sorguda ilgili bayinin bilgilerine göre güncelleyerek çıkan listeyi paylaşabilirsiniz.

select distinct UrunKodu as [Ürün Kodu],s.Amount as [Stok Miktarı],sum(FaturaMiktar) as [İade Modülü Ürün Stok Miktarı] from TRANSFER..ESGOBOZUKIADE_LOG t
inner join tStockCount s on s.IDDist=478 and IDStock=2 and s.IDMeta=t.UrunKodu
where IsEmriNo in ('44496') and LOGTARIH>='2021-11-11 16:00:33.023'--and UrunKodu='1548600'
and s.IDDist=478 and IDStock=2
group by t.UrunKodu,s.Amount --order by LOGTARIH desc
having s.Amount-sum(FaturaMiktar)<0

2. İade fişi içerisinde bu ürünlerden iki veya daha fazla satır girilmesidir
(2021 yazı yapılan geliştirme ile bu nedene sebep olacak durum kaldırılmıştır. 2021 yazı öncesi fişlerde yaşanabilir)

GPRS (Bağlantı) Ayarı

*** Görüntülü doküman ekte yer almaktadır.

 

 • Cihazın “ Start ” butonu seçilerek “ Settings ”e gelinir.
 • Açılan ekranın alt köşesindeki sekmelerden “ Connections “ seçilir.
 • Açılan ekranda “ Connections “ butonu tıklanır.
 • “My ISP” altında yer alan “ Add a new modem connection “ ibaresi seçilir.
 • Açılan “ Make New Connection “ ekranının “ Select a modem “ filtresinde “ Cellular Line (GPRS) “ seçilir ve “ Next” butonuna tıklanır.
 • “ Access point name “ alnına küçük harflerle “ internet “ yazılır ve “ Next “ butonuna tıklanır
 • Açılan “ My Connection “ ekranında yer alan üç hane ( User name: / Password: / Domain:*) boş bırakılarak “ ekranın sol alt köşesindeki “ Finish “ butonuna tıklanır.
 • Açılan “ Connecitons “ ekranındaki “ My ISP “ altında yer alan “ Manage existing connections “ seçilir.
 • Bu aşamada “ açık alanda “ olunması gerekmektedir. Bağlantı adlarında “ My Connection 1 “, “ My Connection 2 “ gibi ibareler mevcutsa “ Name “ alanında yuvarlak ile seçili olan bağlantının üzerine cihaz kalemi ile basılı tutularak “ Connect “ tıklanır.  Normal şartlar altında işlem burada sona erecek ve bağlantı sağlacaktır.
 • “ My Connection 1 “, “ My Connection 2 “ ibareleri yerine farklı bir ibarenin seçili geldiği durumlarda tüm bağlantı adları üzerine basılı tutulurak “ Delete “ tıklanır ve bağlantılar silinir.
 • Birinci maddeden itibaren aynı işlemler tekrar edilir.
 • Bu işlemler sonucunda doğru ibare seçili gelecektir ve üzerine basılı tutulup “ Connect “ tıklanır ve bağlantı kurulur.

Settings Window > Data Collection > Internal Scanner > Symbology Options > Postamble = \x0d değerini girerseniz okuyucu işi bitince enter karakterini gönderecektir.

5.55 C:\KWVIntegration\KWVIntegrationService.exe

Windows Service

Bilgi aktarımı esnasında üretilen dosyaların içerikleri, Türkçe ve İngilizce karşılaştırmaları için zipli dosyayı indirmeniz yeterli olacaktır.

YAZICI EŞLEŞTİRME


1) “ BAŞLAT “ tuşuna basılarak açılan menüler arasından “ Settings “ seçilir.
2) Açılan sayfada “ Connections “ sekmesi ve “ Bluetooth “ seçilir.
3) Bluetooth ekranında beliren tüm cihaz isimlerinin üzerine basılı tutularak “ Delete” işaretlenir ve bu cihazlar silinir
.
4) Bu cihazlar silindikten sonra veya kayıtlı herhangi bir cihazın bulunmaması halinde “ Add new device… “ işaretlenerek cihaz arama işlemi başlatılır.
5) Olması gereken cihaz ismi seçilerek “ Next “ e basılır.
6) “ Passcode “ alanına “0000” veya “1234” girilerek hata alınması halinde diğeri denenir ve “ Next “ işaretlenir.
7) Kendiliğinden “ Bluetooth” ekranı açılır ve sonrasında cihaz isminin üzerine basılı tutularak “ Edit
“ seçilir.
8) “ Serial Port “ kutucuğu boş olacak şekilde “ Save “ işaretlenir.
9) “ New Outgoing Port “ seçilir.
10) Cihaz ismi seçilerek “ Next “ e basılır.
11) COM6 hariç herhangi bir COM değeri belirlenerek; “ Secure Connection “ kutucuğu boş olacak şekilde “ Finish “ işaretlenir. Hata alınması halinde diğer COM değerleri seçilerek işlem tamamlanır.
12) Programa giriş yapılarak “ Ayarlar “ menüsü seçilir.
13) “ Port” alanına, daha önce seçilmiş olunan COM değeri girilir ve “ Yazıcı “ resminin olduğu butona tıklanarak beş satırlık test çıktısı alınır.
14) “ Yazıcı testi başarılı “ ibaresinin belirmesi ve beş satırlık test çıktısının alınması ile Yazıcı Eşleştirme işlemi tamamlanır.

En Popüler 
 
Son Makaleler 
 
Kayako dbhtr.com/index.php?, Destek Masası Yazılımı